Jak polichlorek winylu PVC wpisuje się do wytwarzania tworzyw sztucznych?

tworzywa sztucznePolichlorek winylu to jedno z najbardziej popularnych tworzyw sztucznych. Wykorzystywane jest do produkcji wielu przedmiotów codziennego użytku, głównie ze względu na niską cenę i wysoką wytrzymałość. Pod względem produkcji i użycia jest na równi z polietylenem, polipropylenem i poliuretanem. Jakie są właściwości polichlorku winylu i jakie ma zastosowanie?

 

PRODUKCJA PVC

Polichlorek winylu, nazywany w skrócie PVC lub PCW, powstaje podczas podczas polimeryzacji chlorku winylu. Polimeryzacja ta polega na na przemianie prostych monomerów jednorodnych w cząsteczki zwane polimerami. Podczas tego procesu do polimerów dodaje się różne domieszki pozwalające na manipulowanie właściwościami PCV. Dodatki te to różne plastyfikatory, stabilizatory, pigmenty, płynny dichloroetan oraz wodny roztwór wodorotlenku potasu.

 

WŁAŚCIWOŚCI PVC

Najczęściej wykorzystywane właściwości polichlorku winylu, to:

 • łatwe poddawanie się obróbce, w tym wyginaniu, ścieraniu, frezowaniu i klejeniu,
 • duży wybór pod względem plastyczności, dostępne są produkty PVC zarówno twarde, jak i miękkie,
 • wytrzymałość na duże obciążenia,
 • brak wydzielanego zapachu,
 • możliwość wykorzystywania zarówno w wysokich, jak i ujemnych temperaturach,
 • odporność na wilgoć, kwasy i zasady,
 • niepalność,
 • izolacja elektryczna, cieplna i akustyczna,
 • odporność na wchłanianie chemikaliów.

 

ZASTOSOWANIE PVC

Polichlorek winylu jest materiałem powszechnie używanym w przemyśle i życiu codziennym. Jego najważniejsze zastosowania, to:

 • hydraulika, elektryka i wentylacja, czyli rury, przewody, obudowy, rynny,
 • budownictwo, głównie izolacja budynków oraz spienione płyty PVC,
 • odzież, zwłaszcza specjalistyczne obuwie, kaski i kamizelki ochronne,
 • medycyna, czyli aparaty słuchowe, protezy kończyn, folie, strzykawki,
 • produkty gospodarstwa domowego i zabawki,
 • profile z tworzyw sztucznych, o bardzo szerokim zastosowaniu,
 • stolarka okienna,
 • zabezpieczenia frontów meblowych,
 • produkty reklamowe i poligraficzne, w tym szyldy i tablice reklamowe.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, nic dziwnego, że PVC jest materiałem nieustanie unowocześnianym i znajdują się dla niego coraz to nowsze zastosowania.