Jak naprawić uszkodzone kable?

koszulka izolacyjnaUszkodzony kabel to problem, który w prosty i bezpieczny sposób można rozwiązać, jeśli oczywiście raz – ma się wiedzę jak to zrobić, dwa – dysponuje się odpowiednimi narzędziami i akcesoriami do naprawy kabli. Dzisiaj zajmiemy się ratowaniem kabli nie tylko elektrycznych, ale także kabli USB, HDMI, gdyż to im najczęściej „przytrafia się” awaria. Zobaczmy zatem jak naprawić uszkodzone kable?

 

DLACZEGO KABEL ULEGA USZKODZENIU?

Przyczyn uszkodzeń kabli może być wiele. Można je jednak podzielić na dwa typy uszkodzeń: naturalne i mechaniczne. Do naturalnych przyczyn uszkodzeń kabli zaliczyć można długi okres użytkowania, czy też wady produktowe, ukryte, których kupując przewód, urządzenie klient nie mógł stwierdzić w chwili zakupu. Są to więc te przyczyny, które spowodowały uszkodzenie kabla bez „ingerencji człowieka”. W przypadku przyczyn mechanicznych uszkodzenia kabli powstają w różny sposób. Część uszkodzeń jest spowodowana niewłaściwą eksploatacją kabli (brakiem wiedzy użytkownika na temat sposobu, miejsca użytkowania kabla). Będzie to np. używanie kabli wewnętrznych na zewnątrz budynku, pozostawienie kabli wewnętrznych na działanie niszczących czynników atmosferycznych przez długi czas. W przypadku kabli domowego użytku deszcz, mróz, wysokie temperatury powodują mikrouszkodzenia na powierzchni kabla co skutkować może parceniem, miejscowym wykruszaniem się izolacji i tym samym ryzykiem spowodowania zwarcia, porażenia prądem.

Do innych przyczyn mechanicznych uszkodzeń kabli należeć będzie niedbałe wykonywanie prac okołolekektrycznych bądź wykonywanie ich przez osoby niekompetentne, które wskutek niewiedzy, pośpiechu dokonają przerwania ciągłości kabla. Przerwanie ciągłości kabla może nastąpić w wyniku przecięcia ostrym narzędziem, przygniecenia ciężkim przedmiotem o ostrych rantach, przewierceniem, czy też niewłaściwym obchodzeniem się z kablem podczas codziennych prac. Chodzi tu o ciągłe zginanie, składanie, wyrywanie kabli z gniazdek – to wszystko może doprowadzić do przerwania kabla i tym samym awarii urządzenia.

 

JAK PRZEBIEGA NAPRAWA USZKODZONEGO KABLA?

Naprawa kabli uzależniona jest od miejsca i rodzaju awarii, z jaką należy się zmierzyć. Niekiedy, gdy problemem jest „stara izolacja” wystarczy wymienić fabryczną izolację, na nową używając do tego celu koszulek izolacyjnych dobranych parametrami do miejsca użytkowania, a średnicą do przekroju kabla. Wymiana izolacji w kablu może być częściowa lub całkowita, co uzależnione jest od rozległości i sposobu uszkodzenia kabla. Miejsca łączenia „starej izolacji” z koszulką izolacyjną najlepiej jest zabezpieczyć dodatkowo taśmą izolacyjną, która ściśle przylegając do obu materiałów, nie dopuści do przedostania się do rdzenia kabla wody.

Gdy kabel został zerwany, przecięty, czyli przerwaniu uległa jego ciągłość, przed założeniem koszulek izolacyjnych i zabezpieczeniu miejsc łączenia taśmą izolacyjną należy odpowiednio i z uwagą zlutować odpowiednie żyły, okręcić je izolacją, po czym zakryć miejsca połączenia koszulką izolacyjną, lub drugą warstwą taśmy izolacyjnej. Naprawy i lutowanie kabli może odbywać się w domu bez udziału fachowca, jedynie, jeśli ma się do czynienia z kablami audio, USB, czy też HDMI. Gdy naprawie ma podlegać przewód przenoszący napięcie 230 V, w związku z niebezpieczeństwem porażenia prądem, ryzykiem wystąpienia pożaru, naprawę kabli, zwłaszcza ich lutowanie dobrze jest zostawić profesjonalistom. Do naprawy „kabli sieciowych” używa się różnych produktów. Poza koszulkami i taśmami izolacyjnymi zwykle elektrycy przyjeżdżają zaopatrzeni w różnego rodzaju złączki kostki elektryczne, żywicę epoksydową w puszkach hermetycznych, czy też taśmy samowulkanizujące.